Info en tarieven

GROEPSARRANGEMENTEN (PRIJZEN ZIJN PER PERSOON)

 

Wandelen in groepsverband:

Alle afstanden €7,50

 

Fietstochten:

Korte afstanden, 15 á 20 km €10,00

Middellange afstanden, tot 30 km €15,00
Lange afstanden tot 40 km €20,00

 

Combinatietochten:

fietsen en wandelen vanaf Monte Gordo naar bv.

Azinhal

Beliche (stuwmeer)

Cabanas de Tavira

Cacela Velha

Castro Marim

Fabrica

Junqueira

Odeleite

Rio Seco

Santa Rita

Tavira

Vila Real de Santo António

Ayamonte (Spanje)

Isla Canela (Spanje)

Prijzen zijn op aanvraag

 

Wielertochten:

Korte route, 25 km €17,50

Middellange route, 45 km €25,00

Lange route, 80 km €40,00

Voor groepen van meer dan 4 personen geldt een speciaal tarief. Neem vrijblijvend contact met mij op.

 

PRIVÉ ARRANGEMENTEN EN PRIJZEN

Bezinnend wandelen:

Wandeling van 150  á 180 minuten €50,00

 

Privé wandelgids:

Dagdeel van 4 uren €35,00

Voor groepen van meer dan 2 personen geldt een andere tarief. Neem vrijblijvend contact met mij op.

 

 

Dit is slechts een kleine greep uit de vele mogelijkheden,

voor een arrangement op maat neem contact met mij op via boeking@outdoorsalgarve.nl

of bel / whatsapp op 00 351 910 417 850

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 


​1. Deelname geschiedt voor eigen risico. OutdoorsAlgarve.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan OutdoorsAlgarve.nl toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.


​2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de activiteit.

​3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de activiteit.


​4. De Deelnemer vrijwaart OutdoorsAlgarve.nl voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de activiteit. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

5. De Deelnemer vrijwaart OutdoorsAlgarve.nl voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan de activiteit, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan OutdoorsAlgarve.nl toe te rekenen opzet of grove schuld.